30 January 2012

Üks võimalik võimalus õppimise lihtsustamiseks

Võib-olla oskavad paremate hinnetega õppurid siinse teema kohta paremaid soovitusi anda.
Eelmise suve keskel kirjutasin kuidas uued sõnad saab selgeks kui need lihtsalt silphaaval selgelt vigadeta korra läbi hääldada vältides vigast läbi hääldust ja muud lollitamist mida võib hiljem olla raske eristada tõsiselt läbimõeldust.


Põhiliselt muutsin seda, et pärast õige vastuse lause mõttes silme ees värviliselt läbi kirjutamist/joonistamist vältisin selle meenutamist ja selle õpitu segamist teiste visuaalsete piltidega.
Ühe taustkatsena mõtlesin tuttavale numbrile 911 ja meelega mõtlesin 11 asemel 23 värviliselt peale ning isegi päev hiljem kipub 911 mõttes ütlemisel 923 värvilise 23'ga silme ette tulema. Sellepärast mõtlesingi, et parem on õppimisel vigasest meenutamisest karta ja parem mitte mõelda õpitud vastustele (välja arvatud vahelt pärast õppimist meeldejäänu ülekontrollimiseks).

Psühholoogiliselt oli üllatav see, et nii õppides ei väsinud pea eriti ning polnud tüüpilist eksami eelset tunnet, et pea on õppimisest paks. Selle asemel tekkis hoopis tunne nagu tahaks õpitu ise meelde tulla ning tähelepanus oli nagu tunda pinge all kohti, millele keskendumine pani õpitut meenuma.
Kohati jäi tunne, et rohkem aega kulus meenumise blokeerimisele kui õppimisel esmakordsele ülekordamisele. Põhiliselt kasutasin kahte meetodit tähelepanu muutmiseks. Ühel juhul lihtsalt püüdsin mõttes mälestusest eemale astuda ja teisel juhul mõtlesin kokku tõmbuvale värvitule mullile mälestuse ümber, mis selle pisikeseks surus ning tähelepanust välja sai kuigi see teine jättis tugevama tunde nagu tahaks mingi psüühilise surve all mälestus eksamimaterjalist meelde tulla. Võib-olla liikumise kujutlemine ei aja mälus sassi kindlakujulist värvidega mäletatud infot. Kummagi eksami puhul polnud ma loengus käinud ning kogu õppimine seisnes vastuste otsimises, nende mäletamises ja rohkem mitte mõtlemises isegi eksamipäeval eksami eel.
Eksamite ajal oli kuidagi üllatavalt väljapuhanud ja selge pea tunne ning asjad tulid hästi meelde. Mõlemast ainest sain napilt läbi (mõlemal juhul polnud ma ~25% küsimustele vastuseid jõudnud leida).No comments: