25 December 2013

COMT adrenaliini, noradrenaliini, dopamiini ja östrogeeni lagundajana


COMT (catechol-O-methyl transferase) inhibeerib rakust väljunud ja toimet avaldava adrenaliini, noradrenaliini, dopamiini ja östrogeeni lisades nende -OH gruppidele metüülgrupi, mis blokeerib nende ainete mõju. COMT valgud asuvad rakkude ümber ja lagundavad rakust vabanenud sihtmärkmolekule nii, et neurotransmitterid kaotavad toime isegi kui need ei koguta rakku tagasi.

COMT toodang suureneb nakkuste ajal või kui on tarbitud palju etanooli, valuvaigisteid või rahusteid Toll 4 retseptori tõttu. Sellistes olukordades on suurem väsimus ja motivatsiooni puudus.

Lastele vist arusaadav, et ~25% nende klassikaaslastest on sündinud introvertsemate muretsejate ja kergesti ärevusse sattujatena ning teine ~25% on nende kõrval tuimemana paistvad riskiotsijad. Kummalgi COMT variandil ei paista suurt mõju ellujäämisele ja paljunemisele arvestades kui ühtlaselt see mutatsioon on levinud.

Igapäevaelus võiks olla oluline teada juba noorest east, et ~25% inimkonnast läbi kõigi rasside sisaldavat COMT mutatsiooni (158Met), mis teeb selle töö ~4 korda aeglasemaks kui neil, kelle COMT töötab kiiresti (158Val/Val), kes moodustavad samuti 25% inimkonnast. 158 tähistab 158. aminohapet COMT valgus ning on ka üks teine COMT Met/Val variatsioon 108. aminohappe kohas, kuid see ei paista teadaolevalt väga mõjuka mutatsioonina kuna otsisin COMT Met Val numbrit täpsustamata ja leitud uuringud olid 158. positsiooni kohta. Koondnimetus selle koha variatsioonidele on Val158Met. Val on aminohape valiin ning Met aminohape metioniin. Aminohappe vahetust põhjustas DNA G vahetumine A'ga, mis muutis 158. aminohappe valiini asemel metioniiniks. Iga rakk sisaldab 2 COMT alleeli/versiooni (1 mõlemalt vanemalt) ning ilmsem COMT variandi toime on neil, kes pärandasid ühte sorti COMT nagu näiteks Val/Val, keda võrreldi uuringutes tihti julgete sõdalastega (sealhulgas vägivallatsemise ja huligaanitsemise riski suurenemine) ning Met/Met alleelidega indiviidid on sündinud muretsejad ja rahutud kuna neil langeb vabanenud adrenaliin palju aeglasemalt kuid teisest küljest on Met/Met isikud kainelt suhteliselt järjepidevamad ning püsiva keskendumisega. Amfetamiin võis aidata Val/Val grupi keskendumist kuid Met/Met isikutel on dopamiini ning adrenaliini hulk suhteliselt kõrgem ja nende jaoks on amfetamiin pigem mõtlemist häiriv. Ülejäänud 50% inimkonnast said vanematelt mõlemad variandid (Val/Met) ning nende rakud toodavad mõlemat varianti, mis annab kokkuvõttes Val/Val ja Met/Met vahepealse toime.Val/Val ja Met/Met võivad mõlemad olla suurema tõenäosusega sõltuvusainete kasutajad kui Val/Met indiviidid.

Elavhõbe on muuhulgas toksiline sellega, et see rikub metioniini ja teisi väävleid sisaldavaid gruppe ja võib rikkuda COMT toime. Met/Met indiviididel on lisanduv metioniin ja neil paistab rohkem tundlikkust elavhõbeda suhtes (rohkem peavalu, ärevus, mõtlemishäireid, vähesel määral raskuseid lihaste kontrollimises ja täpsustamata nahaprobleemid), mida hambaarstid kasutavad ja millega nad ka ise kokku puutuvad piisavalt, et elavhõbeda  hulk uriinis oluliselt suureneks.


Psühhooside esile kutsujad on neis gruppides erinevad. Met/Met indiviidide jaoks on stress psühhoose tekitav kuid nad paistavad immuunsed kanepipsühhosi suhtes (skisofreeniadiagnoosid on samas suhteliselt tavalised nende jaoks). Samas Val/Val isikutel suurendab kanepi tarbimine psühhoosidiagnoosi riski ~10 korda ning Val/Met jaoks suurendab kanepi tarbimine psühhoosi tõenäosust ~2-3 korda.

Kanep tekitas hallutsisatsioone Val alleliga isikutes kuid mitte Met/Met kandjates.

 COMT variantide toime on soost sõltuvad. Näiteks naiste puhul paistis Val variant riskikäitumist lisavana. Meestel kaldub Val/Val põhjustama negatiivseid emotsioone kuid naistele mõjus see kombinatsioon vastupidi. Uuringus 174 Vene meessoost noorukist seaduserikkujaga oli Val variandiga isikutel kalduvus antisotsiaalsele käitumisele ja avalikku korra rikkumisele meeste hulgas kuid mitte eriti naiste hulgas ning Met variandiga meestel oli kalduvus tähelepanu puudusega hüperaktiivsusele kuid Met variandiga naiste hulgas ei leitud seda seost.


Võime meeldivalt tunda kasvab iga Met alleeliga ning ühe uuringu järgi on Val/Val isikute jaoks "väga meeldiv" umbes sama mida Met/Met indiviidid tundsid "kergelt meeldiva" sündmuse korral.


Stress tekitab psühhoose kõige tõenäolisemalt Met/Met kandjates.


Val/Val kandjate hulgas paistis pikaajalisel tasu ootamisel kõige vähem kannatlikkust kui katsealustele anti valik A) väiksem tasu sama päev või kuni 14 päeva pärast või B) väiksest tasust 0.5-75% suurem tasu 2-4 nädalase ootamise järel. Rohkem kannatamatud Val kandjad omasid vähem aktiivsust vasakus prefrontaalses korteksis, mis paistis uurijatele ainsa ajuosana selles erinevuses kannatlikkuses. COMT reguleeritud dopamiini hulk mõjutab põhiliselt prefrontaalselt korteksi.


Val/Val kandjad omasid vähem halli massi ajukoores ja ventraalses tegmentaalses alas. Met kandjad olid suurema ventraalse tegmentaalse alaga.

COMT lagundab östrogeeni ja madalama COMT aktiivsusega on suurem preeklampsia risk, mis suurendaks vererõhku ja võib viia epilepsiani. COMT kaotusega mutatsioonid põhjustavad hiirtes preeklampsia laadseid sümptomeid.
Uuringus Wall street'i kauplejatega paistis Val paindliku mõtlemisega aitavana ning Met aitas keskendumisega üksikule asjale ning teeb kauplejad, ettevaatlikumaks kaotuste suhtes ja vähendab impulsiivsust. Kui Val/Val töötajad olid selles äris keskmiselt 6 aastat olnud, siis Met/Met kandjad olid ~10 aastat töödanud. Met/Met kandjad nägid maailma tõenäolisemalt "survival of fittest" suhtumisega.
Eurooplaste hulgas on Met alleeli seostatud parema töömäluga ja suurema hippokampusega kuid Hiinlaste hulgas paistis Val alleelil see toime.

Met allelid võivad soodustada bipolaarse käitumise riski Hiinlaste hulgas.

Reaktsiooniajad paistavad samad Val ja Met vahel.


Met/Met kandjad jõid küsitluses 896 Soome mehega ~27% rohkem etanooli nädalas kui teised grupid. 

Uuringus 70 aastaste mittedementsete vanuritega Val/Met indiviididel suhteliselt parim kõnnak ja naissoost Met/Met olid parima tähelepanuga. Amfetamiinid aitasid mõningate keskendumist vajavate ülesannetega kui tarbija oli Val/Val kuid amfetamiinid halvendasid tulemusi Met/Met grupis.

COMT mõjutab Parkinsoni tõve algusaega vähe, kui üldse. ~16 000 isikut oli uuringus ning Met/Met said Parkinsoni tõve keskmiselt 1,9 aastat vanemalt kui Val/Val kandjad kuid naiste puhul oli see erinevus 0,2 aastat. Östrogeen inhibeerib COMT toodangut, mis võib vähendada COMT variandi mõju naistes. Keskealistes meestes tõuseb COMT toodang.


Met kandjad on veidi (~10% punktide erinevus psühholoogilises testis) neurootilisemad ja vähem ekstrovertsed kuid see erinevus oli suurem naiste hulgas. Varajases nooruses kogetud stress ei paistnud nende omaduste puhul nii olulised kui COMT versioon.

Met/Met kandjad paistavad suhteliselt valutundlikkumad kui teised grupid. Met/Met kandjatele oli vähem mõju mu-opioidi retseptoritelt, mis võib olla põhjuseks suuremale valutundlikkusele.
Vähemalt ühe Val alleliga katsealused annetasid ~2 korda rohkem kui Met/Met kandjad uuringus 101 Saksa vabatahtlikuga, kellele anti ~5 eurot ning valik jätta see raha endale või annetada selle piires heategevusele, mida reklaamiti tüdruku pildiga ja väidetavalt tema tehtud käevõru näitamisega. Keskmiselt jätsid kõik grupid vähemalt pool rahast endale kuid vähemalt 1 Val alleeliga isikud annetasid kõik ~3 korda tõenäolisemalt kui Met/Met grupp. Katsealuste motivatsioone ei küsitud ja kahtlustan, et "muretsejate" Met/Met grupp võisid kahelda uuringu aususes, sest käitumist uurivad uuringud tavaliselt petavad katsealuseid teeseldes, et uuritakse midagi muud proovides sellega loomulikumat käitumist saada. 


Ameerika pärismaalaste uuringus oli alkoholi ja tubaka tarbijate hulgas tõenäolisemalt vähemalt 1 Val alleel võrreldes mittejoojate ning suitsetajatega.


Testosteroon suurendab COMT tootmistisaste rottide substantia nigra's ~10% võrra. Julgus ning agressiivsus suurenevad võib-olla suurema COMT tootmisega, mis annavad umbes sama efekti kui kiirema COMT versiooni omamine.
Met kandjad võivad olla stabiilsema töömäluga, kuid nad on võrreldes Val kandjatega halvemad tähelepanu ühelt asjalt teisele saamisega ning samuti olid nad suhteliselt halbade tulemustega emotsionaalselt intentsiivsete stiimulite saamisel. Met kandjate limbiline süsteem paistis uurijatele aktiivsem ning nad olid tõenäolisemalt ärevad. Met kandjad paistsid 2 korda suurema riskiga saada alkohoolikuks.


Met/Met kahekordistab kanepi kasutamise tõenäosust elu jooksul vähemalt skisofreenikute hulgas.

~25% mustanahalistest omavad Met/Met kombinatsiooni kuid mustanahaliste kokaiini tarbijate hulgas on see kombinatsioon 35%.

Kiire COMT ületootmine võib põhjustada raskusi äratundmises, mida sai leevendada amfetamiiniga.


COMT alleelid mõjutavad seksuaalkäitumises riskide võtmise tõenäosust. Uuringus valiti suhtes mitteolevaid mehi kellest osad valiti teadaolevate methamfetamiini tarbijate hulgast ja osad HIV positiivsete hulgast. Keskmiselt oli Val/Val kandjatel 4 partnerit eelneva 12 kuu jooksul, 3 partnerit Val/Met hulgas ja 2 partnerit aastas Met/Met grupis. Esimene seksuaalvahekord oli Val/Val jaoks keskmiselt 14 aastaselt, Val/Met grupis 16 aastaselt ja Met/Met grupis 17 aastaselt. Met/Met oli ~25% vähemtõenäoliselt anaalseksi saaja ja ~15% vähemtõenäoliselt anaalseksi andja. Uuringusse sattunud Val/Val hulgas oli 70% HIV positiivsed, 51% Val/Met grupis ja 49% Met/Met grupis. Methamfetamiini keskmine tarbimisaeg oli Val/Val grupis 13 aastat ja Met/Met grupis 8 aastat.

28.03.2014 täiendus

Pärast selle artikli avaldamist olen vaadanud inimesi natuke uue pilguga ja mõningaid korrapärasid olen märganud seoses sellega, et COMT põhjustab östrogeeni lagundamist. Val/val variandiga isikutes peaks see kiiremini lagunema ning vähem naiselikke omadusi põhjustama. Järele mõeldes peaks val/val isikud turvatöö stressi paremini taluma ning naisturvade puhul paistavad paljud kuidagi mehelikud. Samas laborites on mulle meelde jäänud ainult väga naiselikke (välimuselt nagu näiteks vähem lihaselised ja väiksem alalõug erinevalt eelmainitud turvatöötajatest), kes olid rohkem minu moodi (kergesti asjadest huvitatud, ärevad, näiliselt häbelikud ning energilised) ning kes kuuluvad tõenäoliselt met/met gruppi. Ise kahtlustan, et olen samuti met/met grupis mitte ainult käitumise tõttu kuid ka puusade ja punaste huulte ning enne puberteeti oli tavaline, et arstid küsid näo ja soengu pärast mis soost ma olen (kubeme piirkonnas pole mul midagi naiselikku). Kui met/met teeb naised väliselt naiselikumaks (naiselikkust välimuse osas on teaduslikult keeruline defineerida aga erinevus võib potentsiaalselt märgatav olla kui näha paljusid fotosid eri gruppide esindajatest), siis saab eeldada, et kui vanemad on julged val/val tüüpi isikud, siis nende pojad paistavad tõenäoliselt mehelikumad ja agressiivsemad kuid samuti nende tütred, mis võib mõnda häirida. Kui muretsejatest (minu vanemad võivad selles grupis olla) met/met isikud lapsi saavad, siis nende pojad võivad paista naiselikumad kuid õnneks ka nende tütred aga probleemina oldakse mõlemal juhul suhteliselt arad ning kergesti emotsionaalsed mida ei saa rääkimisega kaotada. Plusspoolena met/met isikutele aeglustab östrogeen naha vananemist erinevalt suurema lõuaga agressiivsetest, kelle nahk suhteliselt kiiresti vananeb.

No comments: