10 November 2014

Mu esimese tasulise artikli reklaam

Vahelduseks esimene tekst, mille ma raha eest müüki panin. Enamus selle sisust oli mulle 2014. aasta alguses võõras ja sisult on see sarnane siinse blogi "enesekontrollist" laadse artikli edasiarendus. Enamjaolt on see sellest kuidas geomeetriliste või teiste visuaalsete kujutlustega emotsioone mõjutada. Paljud trikid on reklaamidest tuttavad kuid need toimivad selliseid automaatseid reaktsioone esile kutsudes, et neid on kerge unustada või mitte märgata.  
Hind on https://payhip.com/b/6REd lehelt ostes 5 eurot ja maksmiseks on vajalik PayPal, et alaealistel oleks raskem seda lugeda (kätte saab e-mailiga). Otse pangaülekandega oleks sama hind. Teised hinnad neile kelle puhul nõustusin teise hinnaga. Tasuta versioone olen nõus saatma neile, kes on olnud selle blogi avalike jälgijate hulgas algusaastatest saati (neile on see kättesaadav kui kasutavad vasakus servas näidatud e-maili aadressi). Raamatu sisu olen korduvalt muutnud ja pärast esimest avaldamist olen parandatud ja täiendatud versioone keskmisel kord nädalas samale aadressile pannud seejuures vanema versiooni eemaldades. Seega mida rohkem ostu edasi lükata seda parema versiooni saaks ostes. Juhised asjade leidmiseks ja kaardistamiseks on olemas kuid potentsiaalseid kohti on kümneid tuhandeid mistõttu täielikum kaart võib aastaid võtta. Potentsiaalselt võib raamat piisavalt kasvades ka "poolduda" mitmeks odavamaks raamatuks mida ma endiselt siin postituses viitaks. Esimesed paarsada ostjat võivad inglise keelse versiooni lisatasuta saada ning kui keegi ostab, siis saadetakse koos ostmisteatega ostja e-maili aadress ning ka täisnimi kuna paypal ülekande saan siiski ostjalt ja nende nimed on tehingute kirjelduses näha.
Ülapildil on ülevaade teksti 87st leheküljest ja mis pildi/teksti jaotused selles olid. Pildid oli enamuses minu joonistatud välja arvatud lõpu pool olevad üle 100 aastased Johannes Sobotta aju pildid. Teemad olid seesmisest tuntavast maailmast, selle seosest välismaailmaga, sisemaailma sarnasustest ~3000 aastaste joonistega (2 lk jagu) ja kuidas saab muusika või mustritega sisemaailma moonutada.
Enamus asjadest pole pikalt lahti kirjutatud kuid see tekst oli osaliselt mõeldudki enamikes teemades ideede istikute väljana mille sisu ise põimub ümbritsevaga kokku ja enne suuremat põimumist on kergem aru saada kus miski asub.

Esikaane pilt oli tõenäoliselt vaade, mida saab näha "kolmanda silmana" taalamuste vahel käbikehast hüpotaalamuse suunas. Sellest vaatest leiab kohti mille suunas nägemine suudab tugevalt energilisust reguleerida kuid osades suundades ka valu, stressi, nälga, seksuaalseid mõtteid või mõnu esile kutsuda. Selle keskse "tuuma ruumi" ümber on veel vähemalt 8 tsooni/ruumi/dimensiooni mis mõjutavat psüühikat teistel viisidel. Iga ruum suudab täita tähelepanu kehas toimuva ja keha ümbruses oleva osas ning enamasti on need tsoonid/dimensioonid läbisegi reaalsustaju täiendavad.

Senine kaart on põhiliselt täisringist ees-ülal-taga-all suundades (põhiliselt enesekontrolli, energilisuse, emotsioonide ja tähelepanu/prioriteetide kontrolliks kasulik ring) kuid küljealasid, kus pastavad mälestused, ei osanud ma veel esinduslikult hästi kaardistada.
Mälu kohta on vähe kuid 3. detsembri paiku hakkasin õppima ka mälualasid paremini kaardistama. Raskeks teeb küljealade kaardistamise see, et asjad tunduvad külje poole minnes eksponentsiaalselt pisemad. Praeguse raamatu koostamisel olid suuremad alad umbes nagu 2-10 cm objektid meetri kauguselt vaadates aga külgede suunas prooviks nagu taevatähe laiuseid tsoone uurida (välja arvatud kuulmisalas mis on erandina suur).


Kindlasti ei ole ma esimene, kes sellist kaarti on koostanud kuid neid ei ole kerge leida (ise ma pole midagi sarnast leidnud). Kaudselt on mõne seriaali puhul näha, et kunstilise poole osas mõeldakse sarnaselt asjade välimuse valikuga.

Isiklikult olid selle raamatu ideed minu jaoks üks psüühiliselt tugevaimat toimet avaldanud raamatuks ja eeldan, et ka paljudele teistele on siinsed ideed tugevatoimelised. Eriti selles osas kuidas endas toimuvat tajutakse ja kuidas väliseid manipulatsioone teadvustatakse. Hinnasüsteemi osas mõtlesin, et mu raamatute hinnad peaks olema 2-10 dollari vahemikus ning kuigi ma hindan sisu kõrgelt jätsin hinna vahepealseks kuna eelistaksin, et paljud teaks sisu.

Ostnud või muidu saanud isikud võivad siin raamatus kirjeldatud nippidest/teemadest kirjutada ja kuidas toimisid. See pole probleem kui ajapikku kasvõi kogu sisu siia ümber jutustatakse. Arutada võib.

Lisakommentaarid 19. veebruaril
Sisukord raamatul on ülapildil. Teemadest on aimata kui raske oleks neist oleks kirjutada neist teemadest imelikku muljet jätmata.

2015 pole ma midagi lisanud kuna olen koostanud järgnevat kahte raamatut. Nende stiil peaks olema selline, et ühest aru saamiseks ei pea eelnevate raamatute sisu teadma kuigi nende pealkirjad võivad olla siisnega sarnased kuid nummerdatud. Psüühika kaart 2 teemaks on sisekaardi olendid.
Enamvähem 1. jaanuaril leidsin esimese mõistliku olendi kelle erialaks on sisemaailma tundmine. Nende olenditega saab suhelda kui sisemonoloogi tavaliselt vaikses ja pimedas ruumis enda mõtetes selle olendi suunas saata. Lähiümbruses on primitiivsed üht emotsiooni esindavad olendid kuid kaugemal on sürreaalselt targad olendid keda nimetasin transtsendentaalideks kuna nad on tavaliselt tajust välja jäävad. Transtsendentaalide talendiks on teadlikkus kus olulised asjad asuvad  ning nad teavad asju mida ma omateada pole kunagi küsinud ega õppinud. Neil paistab eraldiseisev mälu kuid küsides näha midagi läbi nende silmade saab näha sisemaailma neile omase stiiliga ning seejuures tunnen umbes sekundiga ära mida mingi detail teeb. Vähemalt sellistes olukordades ei jõua ma küsimust esitadagi kui nad juba aitavad vastata nagu ühine aju aitaks neil mõtteid lugeda ning vastata enne küsimist (vähemalt läbi nende silmade vaatamisel on nad kiired küsimuste ette aimajad).
Põhiliselt käib suhtlus läbi ees-ülal diagonaalis asuva transtsendentaaliga kus on sisemaailma tundja kuid kes ei vasta eriti kui on müra. Kaugus on selline, et õigel kaugusel on sarnane seisund sellega kui kujutleda jumalat ning sobival kaugusel tekib tunne neljast pea kohal alla rippuvast kombitsast. Temale andsin juhendaja nime kuid ta oskab ainult sisemaailmas juhendada ning enesest välja jäävate asjade kohta ta midagi ei vasta (välismaailma tundja on sarnasel kõrguse kuid peaaegu otse üleval ja sellest ~10-20 kraadi selja taha suunas). Tema verbaalsed vastused on veidi allapoole suunas või isegi otse ette suunas kuid ees-ülal diagonaalis suudab ta nägemusi pakkuda asjade välimusest ning trikke õpetada nagu näiteks kuidas midagi teha või ka kus teised olendid asuvad. Kasulik küsimus on küsimus talle kas ta aitaks häid ideid leida. Tavaliselt kaasneb rahulik kohusetundlik seisund ning prioriteediks saab sisemaailma mõistmine kuid väliste asjade nagu sissetuleku osas tekitab see apaatiat. Tal on  suur potentsiaal kontrollida enesetunnet. Kui talle öelda, et tunnen (emotsionaalne seisund), siis ta korraldab selle tunde. "Tunnen naeruselt" ütlemine juhendajale võib sellise naeruhoo tekitada, et kopsudel võib valus hakata kuid ka ebameeldivate emotsioonide mainimisel võib ta tugeva meeleheite tekitada. "Rahu" peatab mõlemad emotsioonihood. Sarnaselt teiste olenditega tundub see juhendaja masinlikult korrapärasena kes põhjustavad info saamisel korrapäraseid reaktsioone.
Halvim transtsendentaal on tõenäoliselt all-taga diagonaalis asuv "hävitaja". Ta ei vasta verbaalselt ega visuaalselt kuid ta täidab käske nagu näiteks "peata unisuse/rahutuse/ tekitajad" misjärel on tunda pisikeste lainete levikut läbi kitsaste kanalite ning esimese hooga saab soovimatust ensetundest tavaliselt lahti kuid järgneva kümne sekundiga kaasneb peaaegu kindlalt sihitu viha. Hääletoon, välimus ja enesetunne lähevad samuti vihaseks ning võivad pikalt sellisena küsida ning vastumeetmena tuleb suvaliselt teiselt transtsendentaalilt midagi küsida kuna viimatu suheldud olendi kõrvaltoimed jäävad püsima mitte temale eelnenute kõrvaltoimed. Tehnilist potentsiaali paistab selja taga asuva "inseneriga" kes näeb asju mehhaaniliselt. Ta nägemused koosnevad mustal taustal asuvatest sirgetest valgetest ühtlaselt jämedatest ribadest mille otstes on valged rõngas. Asjad näevad välja väga elektroonilised. Ta näeb asjade sisestruktuuri ja näitab ette milline on millegi sisestruktuur. Sisestruktuuri nägemisel on kujundite roll kiiresti äratuntav ning paljusid juppe saab vahetada (näiteks hävitaja vähem agressiivseks tegemisel). Lisaks ta näitab kuidas liikumine, mälu ja enesetunded paistavad. Tema häält on vahel kuulda kui seda soovida kuulda ning see kõlab mürisevalt madala ning veidi elektroonilisena. Insener on välimuse osas nagu lõdvas kostüümis linnu peaga kuid inimese kehaga olend. Välist kesta, mis on sisestruktuuriga sarnaselt oluline, näeb roheliste tiikide kaasabil. Rohelised tiigid on diagonaalis 45 kraadi alla ja külgede suunas. Need ühendavad värvid, lõhnad, maitsed ja osad emotsioonid. Kui nende rohelust selgelt näha, siis paari sekundiga tekitab see iiveldust. Vasakpoolsega ajasin asju kuna parempoolne tekitab paremas kõrvas ebameeldivat pinget.
Lisaks on palju pisikesi saadikuid keda need transtsendentaalid enda asukohast välja saavad saata ning tugevat mõju avaldavad. Kokku on ligikaudu 50 olendit kellest ~10 on kasulikult targad, teised ~10 näevad maailma läbi ühe emotsiooni ja ülejäänud on nende pisikesed enesetunnet mõjutavad olendid.
Teine raamat on rohkem suhtlemisjuhend nende olenditega asjade tegemiseks ning ei vaja esimese raamatu teadmisi kuid on mõned ülekattuvad kohad on nagu tuum, deliiriumi tsoon, vaimustuse tsoon, unenägude tasand, unustuse veed (mitu hõljuvat veekogu eri kohtades, mis mälu häirivad), stressi tsoon, kurbuse tsoon ja nälja koht (nimed ei kattu). Mingi psühholoogilise toimega ruumid esimeses raamatus asuvad samas kohas kus teises raamatus kirjeldatud olendid, kellel on sarnane psühholoogiline toime. Ülekattuvuseks see, et kaardid on mõlemas raamatus enamjaolt samast vaatenurgast ehk paistab nagu vaataks oma keha endast paremal pool.
Teise raamatu avaldamise aega on keeruline täpsustada, sest proovin oodata kuni uusi olendeid ei leia kuid seni olen päevas keskmiselt üle 1 uue olendiga tutvunud.

Tugevalt lihtsustatud uus üldkaart on ülapildil, mis näitab ristlõiget kerakujulistest sfääridest ja kuupidest. Pilt resoneerub ajus millegagi piisavalt tugevalt, et aju segadusse ja silmade lihased judisema ajada kuid asi võib olla osalt selles, et kümnete vaadetega kohad on korraga sama pildi sisse kontsentreeritud. Elusolendid asuvad kahes sisemises rõngas. Nende pisikesed olendid võivad ulatuda kaugematesse sfääridesse. On vähemalt 24 püramiidi või koonuse kujulist hõljuvat struktuuri millest paljude põhjas on kerge lohk nagu kerakujuline tsoon oleks oktaeedrist, kuubist ja risttahukast kustutatud jättes ainult nurgad alles. Ülemise püramiidi ümber jäid näitamata rohkem peidus pisemad 2 püramiidi kus suurem on kahe väiksema vahel sarnaselt 3 suurema Giza püramiidiga.
_______________
15.6.2015

Praeguse seisuga planeerin järgmise raamatu avalikustada umbes 2015 lõpus. 
 _______________
14.7.2016 
 Avaldamine on edasi lükkunud paljude uute lisaavastuste tõttu mis vajasid uurimist. Esialgu avaldan siin blogis tasuta lühiversiooni esimesest avaldatud raamatust ja põhiteemad teisest raamatust. Tasuks arvestada, et kirjutamistempo on isegi kiiremal kirjutamispäeval paar lauset. Avaldamise aega ei tea praegu öelda. Võib-olla see aasta. Võib-olla aastaid hiljem. Sisu on osaliselt eri protsesse kontrollivatest dimensioonidest ning neis asuvatest psüühika fragmentidest/olenditest ja üks neist võimsatest fragmentidest on absoluutselt kannatlik pikas ajaskaalas planeeriv osa mille mõtteviisiga planeerisin oma blogid (koos mitteavaldatud uurimisteemadega) ligi 10 aastat tagasi. See on ka pikale ajaskaalale keskenduv järelvalvaja kuna osade kohtade avaldamisel tekkisid üllatavad kõrvalnähud nagu näiteks koha vaatamise järgsetel päevadel tekkiv nälg mis ei lähe tavapärasest kaks korda rohkem süües üle (võtsin kuuga 5 kilo juurde) kuni leidsin vastumeetmed ja sain lisakaalust lahti. 2015 suvel aeglustus uurimine kuudeks elektritormide tõttu (veidi krambitunde laadne elektriline kihelus aju piirkonnas) mille sain vastumeetme leidmisel peaaegu koheselt lahti kuigi paljudele eri dimensioonidele mõtlemine lühikese aja sees on siiski ebamugav ja proovin seda ebamugavust lugejate jaoks minimaliseerida kuigi tõenäoliselt saab sellest tekstist üks suuremaid harjumatute psüühiliste ebamugavuste (kosmilised tormid, supernoovad, kehataju sekunditeks sassi minek nagu see oleks suits kaootilises tuules ja palju muudki) esile kutsujaid. Vähemalt tean neile nüüd vastumeetmeid ja lisan need kindlasti. Ebamugavuste kõrval on ka palju minu jaoks varem tundmatuid mõnudimensioone. Ühes neist triivivad sinakashalli suitsu laadsed läbipaistvad tantsijad aeglaselt üksteise ümber või läbi üksteise. Teises paistab kosmos kirevates leekides kus leegid moodustavad ilusaid struktuure kuigi esimesel korral oli hirmutav näha kosmost leekides lõõmamas (paljud dimensioonid mis jäid väljaspoole füüsilist reaalsust esindavat dimensiooni kippusid seda leegitsemisnägemust tekitama). Ühes kosmilise taustaga kohas leitud mustri nägemine tekitab mõnusat religioosses ekstaasis oleku tunnet. On palju teisigi nauditavaid kohti nagu ka häirivaid kohti ja kohti mida ei oska sõnadesse panna. On ka ärkvel olles unenägusid nägevaid dimensioone. Mõnel juhul paistavad rahulikud nägemused etendustest kus kirevad tegelased näitavad kuidas kohaneda eri dimensioonidega.

8 comments:

Janar Eit said...

Asusin lugema:) Hiljem kommenteerin...

Üks tükike tagasisidet. Palun pane PDF-i genereerimisel edaspidi reavahe tekstis 1,5 vähemalt. Raske on lugeda muidu.

Märt said...

Aitäh. Muudan reavahed ära. Praegu tõlgin inglise keelseks ja panen selle ka nädala jooksul müüki kui see nii ruttu valmis saaks. Reavahed saan ära muuta ilma et raamatute aadress muutuks kuid ma ei tea kas ostja saab hiljem muudetud versioone samast kohast maksmata. Õhtuks kella kaheksaks panen muudetud reavahedega versioonid, et testida kas ostjal on võimalik parandatud versiooni ka saada. Sulle läinud versioonis on veel mitmeid vigu mida ma pole parandanud ja umbes lehekülje jagu uut on veel lisandunud. Kui valmis siis võin sulle tasuta parandustega ja täiendustega versiooni e-mailile saata.

Märt said...

Reavahed muudetud ja paarkümmend viga vähem.

Märt said...

Läks kauem kui nädal aga suures osas selle pärast, et mitme lehekülje jagu sain uusi ideid mida lisada. Keskmiselt tuleb mul päevas veerand lehekülje jagu ideid juurde. Umbes lehekülje jagu kustutasin kohmakaid kohti ära kuid 3 lehekülje jagu uut tuli asemele. Näiteks lehekülje jagu sellest kuidas üks osa raamatust põhjustas imelikult kiiret unustamist ning kuidas selles piirkonnas ununebki kõik. Üks moodus kuidas sinna jõuda on mõttes vajuda läbi millegi pehme kuni nägu lõdvestub ja silmalaud raskeks jäävad. Selles seisundis öeldud, mõeldud ja kuuldud asjad ununevadki kiiresti ja sellega tasub arvestada kui keegi hüpnotiseerija tahab, et kuulaja mõttes pehmelt vajuks. Selles tuimas seisundis saab ka soovimatutest mõtetest lahti kui neid seal läbi mõelda. Natuke lisasin ka sellest kus asub unenägude tsoon võrreldes välismaailma tsooniga ja kuidas neis saab navigeeruda.

Anu Tähemaa said...

Ma loen seda blogi tagantpoolt ettepoole, aga nüüd võtsin ja lugesin kõige viimase postituse läbi, kuigi olen veel muidu kuskil 2011 aasta juures. Ja sellepeale pean ütlema, et mind hämmastas "olendite" (transendentaalide) kirjeldus ja selle kokkulangemine minu enese tajudega. Kui see on tõesti midagi üldinimlikumat kui mõne üksiku inimese kiiks, siis oleks see väga huvitav uurimisteema. Teiseks saaks paralleele otsida ehk loodusrahvaste rahvapärimusest ja šamanistlikest praktikatest. Eks need transendentaalid ehk abivaimukesed ole?

Mina ise kahjuks teadusega ei tegele (mõne lihtsamaga ehk hobikorras, blogi neuroteaduslikumad osad jäävad sellepärast "kättesaamatuks".

Ma olen väga huvitatud sinu raamatu(te) lugemisest ja need 5 dollarit saan maksta ka, aga mul ei ole krediitkaarti, et Paypali konto uuesti töökorda seada. Tükk aega olen juba ilma ja pole puudust tundnud. Võibolla saan ehk pangakontole maksta?

Anu

Märt said...

Võib ka pangaülekandega kuid veidike tahaksin kohendada vana teksti. Esimene raamat ei ole üldse neist olenditest ja see seostub rohkem anatoomiaga. Arvan, et need olendid on inimestes tavalised kuid kui ei oska neid leida, siis on nad vaikselt peidus. Üle 2000 aasta vanadest müütidest ja kunstist on võimalik leida sarnasusi kuid autorid pole enam elus ja ei saa kinnitada, et nad tajusid midagi sarnast nagu ma ise tajusin.

Anu Tähemaa said...

Eks ma ootan siis.
Tundub ikkagi huvitav olema.

Märt said...

Lisasin esimesele raamatule meeles olnud asjad ära. Kommentarid järgneva raamatu kohta: kopeerisin teise raamatu kohta käiva päevikust eraldi dokumenti ja paistab, et 50 päevaga kirjutasin uue raamatu jaoks 86 lk teksti, mis on rohkem kui esimese raamatu jaoks peaaegu aastaga kirjutasin. Palju aitas see, et teise koostamisel olid "teejuhid" kes suudavad tunniga kuni umbes lehekülje jagu õpetada. Abivaimu nimetus transtsendentaalidele oleks vist ebatäpne, sest nende olemus kõigub tugevalt. Kõrgemal asujad on peaaegu ingellikud kuid alla lähedale jääb deemonite laadsete olendite tsoon ja nende alla surnute maa laadne koht kus valged olendid triivivad lõdvalt või seisavad pimeduses. Paralleele leiaks nii rahvapärimusest kui tänapäevasest kultuurist. Esimeses raamatus lisasin täna, et deliiriumi tsooni kohal alla vaadates vaatab vastu sinine helendav nägu valgete helendavate silmadega. See nägu oli peaaegu identne dr manhattan'i filmiversiooniga (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5a/3799160-dr_-manhattan.png) kes imetlevalt kergelt naeratades vastu vaatas kuid et vältida intellektuaalse omandi seaduste rikkumist ei maininud ma ta nime raamatus ega proovinudki teda joonistada. Seda on palju ette tulnud, et näen mõnda olendit selgelt kuid kiiresti tunnen ära, et peaaegu identne olend on mõne filmifirma poolt rangelt kontrollitud ja olendite avaliku näitamise kasumi saamise jaoks peab neilt luba küsima. Ja nende versioonid neist olenditest näitavad neid olendeid väga negatiivses valguses. Mainisin ka inseneri. Inseneri välimusega olendit leiab kui otsida Google'st "songbird bioshock" pilte. Teise sarnase olendi leiab kui otsida pilte sõnadega "prometheus engineer mask" (noka ja gaasimaski laadne osa minu nähtud inseneris hargneb vihases tujus otstest lahti nagu kombitsad "mind flayer" laadsetel olenditel). Näiteks (http://vignette1.wikia.nocookie.net/aliens/images/c/cd/Prometheus_space_jockey_engineer_pilot2_pics.jpg/revision/latest?cb=20130305123644)vasakpoolsel pildil on humanoidil londiga mask ees ja taustal isegi inseneri silmade läbi nähtud sirged jooned mille otstes on rõngad. Parempoolne maskita versioon insenerist seisab taustal millel on jällegi tuttav kiilkiri mida ma mõnes teises kohas nägin. Sisemaailmas tuli tihti ette, et nägin iidseid tähti või kalligraafilises stiilis sõnu ning vähemalt kalligraafilist teksti oli kergem mõista erinevalt kiilkirja mille lugemine nõuab raskemat mentaalset gümnastikat (otse ette vaadates tajun kiilkirja kusagil ülal pimedas laes väljaspool vaatevälja). Selliste asjade taustal olen täitsa kindel, et ma pole ainus kes neid asju nii nägi. Kes on kiire saab ülaartiklis kirjeldatud juhendaja, inseneri ja roheliste tiikide asukoha järgi tõenäoliselt ise sarnaseid asju leida.