12 July 2009

Gamma amino võihape e. GABA


Gamma amino võihape on ajus levinuim tegevust vähendav aine selgroogsetel. Toodetakse levinuimast ergastavast neurotransmitterist-glutamaadist. Esineb kuni kolmandikus aju sünapsidest. Retseptoreid on 2 põhitüüpi ja mõlemad raskendavad närviimpulsi teket, kuid toime on vastupidine lootel kuna kloori kontsentratsioon pole varajases lootes rakuväliselt suurem rakusisesest (kloori transportervalkude aktiivsus on esialgu madal). Aju arenedes hakkavad GABA retseptorid järjest rohkem toimima nagu täiskasvanutel. Selgrootutel ergutava toimega. Osadele ajuosadele mõjub see samas ergutavalt inhibeerivate rakkude inhibeerimise tõttu. Suprakiasmiline tuum, mis bioloogilise kellana töötab, sisaldab neuroneid, mis GABA toimel tööle hakkavad ning see ergastus on tugevaim öösel. Ponsi retikulaarne formatsioon, mis ärkvelolekut kontrollib on muuhulgas reguleeritud GABA kaudu. Gaba vähenemine seal põhjustas magamist, kuid selle taseme tõstmisel pikenes ärkveloleku aeg.

GABA A retseptorid lasevad negatiivse laenguga kloori ioone rakku, suurendades laengute erinevust raku sise ja väliskeskkonna vahel, mis omakorda takistab aktsioonipotentsiaali teket. Aktiveeritud lisaks muskimooli ja bensodiasepiinide poolt.

GABA B retseptorid mõjuvad G valkude kaudu kaaliumi kanalite avajatena, lastes neid positiivse laenguga ioone seest välja, mis tähendab , et sise- ja välislaengu erinevus suureneb ja närviimpulsi teke raskeneb. Lisaks blokeeritakse neurotransmitterite vabanemist ja vähendavad Ca pääsemist neuronisse.

Agonistid neile on meditsiinis kasutusel mitmete neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete puhul, epilepsia, unetuse, krampide, ärevuse ja unetuse vastu. Toime on lõdvestav, inhibitsioone vähendav,vahel mõnus, unisust ja kohati mäluauke tekitav. Levinumad agonistid psühhiaatrias tänapäeval on bensodiasepiinid nagu alprasolaam (xanax), diasepaam (vaalium) ja klonasepaam (rivotril). Alkoholiga koos võttes tekitab mäluauke ja kaootilisemat käitumist, suurendab riski hingamise peatumist üledoosiga. Füüsiline sõltuvus ja tolerants tekivad nädalatega, olles ka nädalase tarbimise järel märgatavalt pinget tekitav, kuid see sõltub lisaks tarbimise kestvusest ka doosist. Lorasepaami puhul oli nädalase tarbimise järel tekkinud unetus tugevam, kui eelnevalt. Mõnel üksikul ületab päevane tarbimine algajale surmavat kogust. Selline võõrutus järsu ja täieliku lõpetamisega on eluohtlik, tekitades vastupidist toimet e. epilepsiahooge, unetust, kiiret pulssi, ärevust, agressiivsust, krampe ja hallutsisatsioone. Tarbides on takistatud paljude neurotransmitterite vabanemine, kuid need hakkavad võõrutuse ajal hoogsamalt vabanema.
Blokeerivad NMDA antagonistide toimet ning saab kasutada naerugaasi toime ja ketamiini hallutsisatsioonide vähendamiseks.

Varajases lootes põhjustavad GABA retseptorite agonistid närviimpulsi teket. Erinevuse põhjuseks paistab see, et alguses pole rakkudel kloori pumpe palju sünteesitud ning raku sees on kloori tihedamalt, kui väljas. GABA retseptorite aktivatsioonil voolab kloor väiksema kloori kontsentratsiooniga keskkonda. Vanemas eas on rakkude väliskeskkonnas klooris tase kõrgem ja aktivatsioon laseb negatiivselt laetud ioone rakku takistades sellega impulsi teket.

Antagoniste kasutatakse harva ning tavaliselt bensodiasepiinide üledoosi puhul. Probleemiks see, et GABA blokeerimisel tekivad epilepsiahood või vähemalt ärevus ja pingetunne ka mittesõltlastel. Pealegi GABA blokeerimine võib närvirakkudele surmavalt mõjuda nende üleaktiveerimisega (eksitotoksilisus).

Meelelahutuses on agonistid levinud, kuid antagonisti leiab minu teada ainult ühest tuntud tootest - absint. Tujoon blokeerib GABA retseptoreid ning tekitab loomkatsetes epilepsiat. Teadaolevalt jõi üks inimene koirohu õli ja sai epilepsiahoo. Absindis blokeerib etanool epilepsia teket ja tujooni on selles vähe. Uuringud absindi suhtes on samuti üle korranud, et absindil pole muud olulist lisatoimet (näiteks "Absinthism: a fictitious 19th century syndrome with present impact"). Kehas laguneb tujoon kiiremini ära, kui alkohol ja muud psühhotroopsed on selle joogi puhul väga küsitavad. Teisest küljest on näitab see kui kergesti linnalegendid suudavad tekkida vaatamata sellele, et paljudes euroopa riikides pole seda kunagi keelatud.

No comments: