25 July 2009

Täiskasvanute neurogenees

Lühidalt öeldes tähendab see ka täiskasvanud isendites toimuvat uute närvirakkude juurdekasvu. Adult neurogenesis näiteks toob PMC's ette üle 2500 tulemuse. Peamiselt keskendun siin ühe ülevaatlikuma töö ümberjutustusele. Täiskasvanud imetajatest avaldati töid sel teemal juba 1960ndatel. Avaldati töid neuraalsetest tüvirakkudest hüpotaalamuses, nägemisnärvis, ajukoores, seljaajus ja ka teistest tähtsatest osades, aga väga vähesel määral, nii et eri uurijate puhul leiab vastukäivaid tulemusi. Kiireima uute neuronite juurdekasvuga ja kõige paremini uuritud paikadeks on hippokampus ning haistesibul. 1996 tehtud uuringus märgati tüvirakkude neuroniteks saamist ainult nendes piirkondades, mujal said neist ainult gliaalrakud. Need on ka ainsad kohad, kus juurdekasv on pidev. Mujal, kui ikka, tekib uusi neuroneid kindlamalt ajukahjustuste järel.

Suurusjärgus toimub neurogenees (graanulrakkude juurde teke) hiirtel hippokampuse puhul 9000 rakku päevas, mis moodustab 0,1% sealsetest graanulrakkudest (seal levinuim neuroni tüüp). Lõhnakeskuses vahetub noortel täiskasvanud hiirtel 65%-75% rakku 6 nädala jooksul kuid hiirte 2-3 aastane eluiga arvestades võib inimestel see aeglasemalt toimuda. Tüvirakkudest jõuab siiski enamus tõenäoliselt apoptoosi minna enne püsivamaks neuroniks saamist (ajaskaala).

Juurdekasvu mõjutajad hippokampuses

Tugeva negatiivse toimega neurogeneesile on hippokampuses stressihormoon kortisool, mille kõrget taset seostatakse inimestel MRI piltide järgi väiksema hippokampuse suurusega. Sellest hormoonist pääsu pole, sest see hoiab meid samas ka elus ja kuna seda vabaneb adrenaliininäärmetest peaaegu igasuguse aktiivsuse tõusu peale, ei saa seda tavaliselt mõistlikult kontrolli all hoida. Üheks taseme tõstjaks on kofeiin ja seda seostatakse neurogeneesi aeglustumisega. Vananevates loomades aeglustub juurdekasv, kuid see püsis noorlooma tasemel adrenaliininäärme(te) eemaldusel, seetõttu võib vananedes stressihormooni taset mälu nõrgenemises osaliselt süüdistada. Magamatusele järgnenud aeglasem juurdekasvus kahtlustatakse samuti osaliselt kortisooli.

Kannabinoidi retseptori CB1 aktiveerimisel paistab ka positiivne või vähemalt mitte kahjulik toime, mida seletuseks pakuti depressiooni ja ärevuse leevendust.

Epilepsia soodustab eellasrakkude saamist neuroniteks, kuid see võib toimuda tüvirakkude tekke ja hippokampuse vahele jäävatel aladel. Teisest küljest epilepsia ise tapab ajurakke.

Praktilisemateks meetoditeks juurdekasvu jaoks on seoste õppimine, rottidel mitmekülgsemas keskkonnas elamine mänguasjade ja kaaslastega (mitte ainult tühjas puuris), jooksmine ning magamine. Serotoniini kõrgemal tasemel on ka seda soosivat toimet pakutud.

No comments: