16 February 2010

Alexander Shulgin


Alexander Shulgin (sündinud 1925) on laiemale avalikkusele tutvustanud ja loonud tõenäoliselt rohkem uusi psühhotroopilisi aineid, kui keegi teine. Ta on sünteesinud üle 300 aine, millest 200-250 on ta ise ära proovinud. Tema naine ja vabatahtlikud on olnud teisteks testijateks.
Kõige meeldivamaks aineks peab tema naine MDMA'd ja ka Alexander suhtub sellesse entuastlikult.

2 peamist aineklassi, millega ta eksperimenteeris, on fenetüülamiinid ja trüptamiinid. Fenetüülamiinidest kirjutas ta raamatus PIHKAL (Phenethylamines I Have Known And Loved) ning trüptamiinidest TIHKAL'is (Tryptamines I Have Known And Loved).

Serotoniini 5-HT2 retseptorite agonism on mõlemale aineklassile samuti väga omaseks ning hallutsinogeenide puhul on tavaliseks 5-HT2 agonism. Nende aktiveerimisel tõuseb vastavas ajukoore piirkonnas ka glutamaatne aktiivsus.


Fenetüülamiini (A) põhikuju on amfetamiinidele omane, aga sellele molekulile uute gruppide lisamisega saab mitmekülgsemaid aineid nagu MDMA ja meskaliin (LSD moodi hallutsinogeen). Trüptamiini (B) kuju on sarnane serotoniiniga ja paljud selle põhjal loodud ained, nagu psilotsübiin ja DMT, on LSD laadsed hallutsinogeenid ning ka LSD ise on TIHKAL'is olemas. Paljud ained on mõlemas raamatus hallutsinogeensed, kuid need kõik ei toimi teadaolevalt psühhotroopselt.

PIHKAL'is (online versioon) on 179 fenetüülamiini sünteesi retseptid ja doosidel saadud kogemuste kirjeldused. TIHKAL'is (online versioon) on 55 aine retseptid ja elamuste kirjeldused. Näiteks DMT puhul kirjeldati 3 suukaudset doosi, 6 doosi lihasesse süstimisel, 4 elamust suitsetamisel ja 2 elamust veeni süstimisega. Sellise teadustööga on ta ~50 aastat tegelenud avalikult ja seaduse piires. Uute ainete loomine ise ei ole keelatud, kuigi on seaduseid, mis võivad I nimekirja psühhotroopse ainega liiga sarnase (ähmane seadus, millega ta pole kohtusse sattunud) analoogi loomise eest karistada nagu ka see uus aine oleks I nimekirja ühend.

Disainist

Fenetüülamiinid: lisades positsiooni 4 külge lisatud hapnikule süsinikuahelat, saab selle pikendamise tugevdada aine toimet doosi arvestades. Süsinikrõnga külge on tihti lisatud mõni viisnurkne rõngas, mis teeb struktuuri serotoniiniga sarnasemaks. Trüptamiinid: psühhotroopne toime väheneb tavaliselt lisades 6. ja 7. positsiooni külge keemilisi gruppe. 4. ja 5. positsiooni mõjutamine võimaldab luua eri toimega aineid. Lisades 2 metüülgruppi süsinikahela otsas olevale lämmastikule mõjutamata süsinikrõngaid, saab dimetüültrüptamiini (DMT). Teised DMT vormid võivad omada muudatusi süsinikrõngaste küljes. Näiteks 4. positsioonis hüdroksiidrühmaga DMT'd nimetatakse psilotsiiniks (psilotsübiinist tekkinud psühhotroopne aine).
Olen näinud internetis põhjalikumat disainialast infot, kuid ei leidnud üles. Näiteks ühe PMC artikli järgi sai toime ajalist kestvust kindla positsiooni küljes oleva süsinikahela pikkuse mõjutamisega reguleerida.

Suurt vabadust on talle andnud see, et osade kontrollitud ainete loomiseks oli tal üle 15 aasta DEA luba töödata mingil määral ka rangemalt reguleeritud ainetega. 1994. aastal korraldas DEA ettehoiatamata reidi, mille järel võeti temalt luba I nimekirja psühhotroopsete ainetega töödata. Ta ei hakanud seda luba kohtus tagasi nõudma. Varasemad reidid olid probleemideta läinud, kuid need toimusid enne PIHKAL'i avaldamist 1991. aastal. Lisaks trahviti teda 25 000 dollariga, sest anonüümsed isikud olid saatnud talle kvaliteedi hindamiseks eri aineid.

See intervjuu on üks paremaid ja ülevaatlikumaid, mis temaga on tehtud. Toorainena psühhadeelikumide sünteesis, kasutab ta näiteks serotoniini ennast.

1950ndatel eksperimenteeris ta tudengina meskaliini ja amfetamiiniga, kui need olid veel legaalsed. Töödates biokeemikuna Dow Chemical'is 60ndatel mõjutas ta meskaliini struktuuri, saades veidi uuema toimega aineid. Seal leiutas ta ka ühe esimese looduses laguneva putukamürgi (Zectran), misjärel sai ta vabadust teha teadustööd oma valitud alal ja ta valis psühhofarmakoloogia. 1965. hakkas ta muuhulgas konsultandiks DEA agentidele ning ühe intervjuu järgi polnud see poliitiline samm, vaid tal oli lihtsalt neile vajalikke teadmisi nende ainete kohta.

Lisavabadust võis talle anda ka see, et ta oli ühe DEA labori administraatoriga lähedane sõber, kes muuhulgas abiellus Shulgini kodus. 1994. aasta reidi järgselt jäi talle õigus töödata teiste psühhotroopsete ainetega edasi ja kuna paljud tema uurimisalused ühendid on tihti teadaolevalt alles tema poolt sünteesitud, siis DEA loa kaotamine ei takistanud teda väga palju. II maailmasõjas sai ta haavata ning saades morfiini märkas ta, kuidas see ei kaotanud valu, kuid tekitas ükskõiksust valu suhtes.

Ise on ta leiutanud üle 100 aine, millest kuulsamad on nn. 2C perekonna ained. Neile ainetele on omaseks sugutungi tõstev toime. Üks asi, mis teda üllatab on see, et peaaegu keegi teine ei tegele selle valdkonnaga.

Shulgin on proovinud ka heroiini ja kokaiini, sh. crack'i, kuid ta eelistab siiski psühhadeelikume. Seda peamiselt seetõttu, et talle meeldib see avatustunne ja empaatia, mida need esile kutsuvad. PCP proovimisel ei märganud ta mingit kalduvust agressiivsuse tekkeks ning muud ta sellest ei maininud seal intervjuus. Ainsaks probleemseks sõltuvuse põhjustajaks on tal olnud nikotiin.

2005 paiku tehtud dokumentaalfilmis muuhulgas temast ja psühhadeelikumidest on näha tema seisundit ~80 aastaselt ja laborit. Võimekuse osas paistab ta heas seisundis ja ka teiste aktiivsemate teadlaste puhul võib näha, et kui aktiivselt õppida ja tegutseda, siis saab ka kõrges eas kasutuskõlbulikku aju omada. Ta annab koos oma naisega tihti loenguid ja nad mõlemad paistavad vanust arvestades suhteliselt sõnaosavad ja energilised.

Video, kus ta selgitab veidi ainete disaini. Lämmastiku eemaldus süsinikahela otsast kaotas ainete toime. Viimasel poolel minutil mainib tempoka jutuga, et suuremaltjaolt on lood psühhotroopsete ainete kahjulikkusest ebarealistlikud ja kuigi tunnistab aju atrofeerumist peale 45 aastast eksperimenteerimist, usub, et suudab veel 10-20 aastat mõistlikke vastuseid anda.

Klipp tema laborist, kus ta räägib farmakoloogiast.

Intervjuu Erowid'i loojatega. Alguses huvitasid teda psühhotroopsed ained üldiselt, kuid peale meskaliini proovimist hakkasid teda psühhadeelikumid huvitama. Ta leiutas ja patendeeris (keskmiselt dollari eest) mitmeid psühhotroopseid aineid. Dow Chemical'is ei kiidetud heaks firma nime kasutamist selliste artiklite avaldamisel ning edaspidi hakkas ta neid koduselt aadressilt avaldama. Austraalias on tema raamatute import keelatud, kuid ta on neid sealsetes raamatupoodides näinud. Mujal ei paista nii rangeid regulatsioone. Üheks terviseprobleemiks on tal makulaarne degeneratsioon, mis on vanurite haigus, mille puhul halveneb nägemine vaatevälja keskosas. Tal ei paista mingeid terviseprobleeme, mida ei saaks vanuseks süüks ajada.

27.08.2010 lisa

Osad hallutsinogeenid aktiveerivad spetsiifiliselt 5-HT1 ja 5-HT2 serotoniini retseptoreid. 5-HT1 aktiveerijad tekitavad tugevalt värvilise nägemise, fraktaalsete mustrite nägemist ja und takistavat erksust. 5-HT2 aktiveerijad tekitavad objektide voolavat muutumist ja objektide moondumist vaateväljas. Mõlemal juhul oldakse emotsionaalsemad.

No comments: