23 March 2010

Luulusalvei

Luulusalvei on psühhadeelikumidest erineva toimega lühiajaline hallutsinogeen, mille toime tuleneb peaaegu täielikult kappa opioidi retseptorite aktiveerimisest. Ladinakeelne nimetus luulusalveile on Salvia Divinorum ja seda kasutatakse tihti ka ingliskeelsetes allikates. Vähemalt üheks toimeaineks on salvinoriin-A. Valuvaigistid, mis kappa retseptoreid aktiveerivad, kalduvad samuti hallutsisatsioone tekitama. Mu ja delta opioidi retseptoritega seondumist pole ja teistel looduslikel salvinoriinidel on seondumine kappa retseptoritele nullilähedane.

Toime hakkab suitsetades saabuma peaaegu koheselt. Liikumine läheb raskeks. Elamused võivad olla väga intentsiivsed asendades ümbruse uute objektidega ja mäluauke esineb, millest paistab, et mälus osalevate piirkondade aktiivsust mõjutatakse tugevalt. Aja ja enesetaju võivad arusaamatuks muutuda. Esineb läbi hallutsiatsioonide lendamist (liikumistunne on tavaline) ja arusaamatust segadusest lugemisvõime taastumiseni võib minna 15 minutit ning reaalsusest ära lõigatuna võib siiski olla mõtlemisvõimet muremõteteks, et näiteks kas piibu kukutamisega on tulekahju tekkinud (1). Seinad ja põrand võivad olla nihkes ning ruumi rappumise ja pöörlemise tunnet võib esineda. Ümbrusetaju veel mitte kaotavad doosid suudavad samuti teadvuse väga kaootiliseks teha .
Ennast võidakse suurema doosiga tunda uue objektina või osana segasest muutuvate hallutsisatsioonide maailmast (1, 2, 3). Oma keha võidakse tajuda suvaliste tajutud mõtetena (objektid, sõnad, mõisted). Selliseid elamusi tekitavate dooside puhul on ka võimalus, et esimesi kõige segasemaid minuteid ei mäletata. Võib olla isolatsioonitunnet ümbrusest. Ärevus ja hirm on tavalisemad emotsioonid tugevate elamuste ajal, kuid eufooriat esineb vahel ka närviliste elamuste sees. Väiksema doosiga saadakse meeldivamaid elamusi. Kainenemine võib mõnikord vähemalt hallutsisatsioonide osas tunduda momentaalne.

Klipid kasutajatest 1, 2, 3, 4. Erowid'is loetletud kogemused kaldusid olema segasemad ja hirmutavamad. Filmimisel oli seltskond ümber, mis võis naermist kergendada, ja piirduti doosidega, mille puhul säilis veel mingisuguse kõnevõime.

Toime poolest paistab salvinoriin-A kõige lähedasemana NMDA antagonistidele, kuigi toimed peaksid erinema retseptorite erinevate asukohtade ja kontsentratsioonide tõttu. Sarnase toime põhjuseks võib olla glutamaadi vabanemise takistamine. Hallutsisatsioonid suudavad sarnaselt ketamiiniga asendada reaalsustaju ning esineb sarnast kehataju moondumist. Ümbrus tundub kaugem ja lühimälu nõrgeneb tugevalt. Vähese liikuvuse poolest sarnaneb see kanepiga, kuid kappa opioidi retseptorite mõjutamine suudab reaalsustaju rohkem moondada, kui seda suudavad kannabinoidi retseptorite agonistid. Esineb emotsionaalseid naeruhoogusid, mis võivad järsult ununeda.

Kuna Salvia Divinorum ise on suhteliselt väheuuritud (33 tulemust Pubmed Central'is), siis kasutasin täienduseks kappa retseptorite teemalisi artikleid.
Salvia't on kasutatud kõhulahtisuse, peavalu ja liigesehaiguste leevenduseks. Sarnastel põhjustel on kasutatud ka teisi opioide. Suitsetades saadav tavaline doos sisaldab ~200-500 mikrogrammi salvinoriin-A'd ja hallutsisatsioonid kestavad kuni tunni. 5-HT2 retseptoritega seondumist ei ole leitud. Kannabinoidi retseptoritega seondumine on nullilähedane ka kontsentratsioonil 4 mg/liitris.

Paavianis koguneb salvinoriin-A suuremal määral cerebellumisse, mis võib olla osaliselt liikuvust takistava toime põhjuseks. 40 sekundiga saabus ajusse maksimumdoos (~3% kogudoosist) ja kontsentratsioon langes kehas 8 minutiga poole võrra.

Kappa opioidi agonistidele on omaseks valuvastane ja kehatemperatuuri alandav toime. Need vähendavad nucleus accumbens'is dopamiini vabanemist ja panevad katseloomi vältima selle doseerimisega seonduvaid kohti. Samuti blokeerivad need kokaiini tekitatud liikuvust. Olulist seondumist ei paista ka NMDA retseptoritele.

Kappa retseptoreid leidub tihedamalt noradrenaliini eritavatel locus coeruleus'i neuronitel ja nende agonistid vähendavad närviimpulsi teket. Inimestel põhjustavad agonistid stressile omast halba enesetunnet ja antagonistidel on anti-depressandi toime. Aju enda toodetud agonisti dünorfiini vabanemine suureneb stressi ajal. Agonisti süstimisel võib väheneda LC aktiivsus stiimulile näiteks helisid vahendavatest piirkondadest.

Kappa agonistide süstimine roti ajusse suurendab maomahla vabanemist ja glutamaadi retseptorite (välja arvatud NMDA retseptorite) antagonistidel oli sama toime.

Kappa retseptorite aktivatsiooniga väheneb striaatumis glutamaadi ja GABA vabanemine (teine võimalik põhjus jäikadeks liigutusteks ja kokaiini liikuvust stimuleeriva toime kaotuseks).

Erinevalt mu ja delta opioidi agonistidest takistasid kappa agonistid hippokampuses glutamaadi vabanemist. See võib olla põhjuseks luulusalvei mäluhäiretele. Ka teises artiklis, mis keskendusid teistele sealsetele rakutüüpidele leidsid dünorfiiniga (keha poolt toodetud kappa agonist) samamoodi glutamaadi vabanemist takistavat ja mälu inhibeerivat toimet.

Ajukoores takistavad kappa agonistid glutamaadi ja GABA vabanemist.

Kappa agonistid inhibeerivad dopamiini eritavate neuronite tööd ventraalses tegmentaalses alas valikuliselt. Dopamiini vabanemine mediaalsele prefrontaalsele korteksile (tähelepanus ja mälus osalev ala) väheneb, kuid muutust ei paistnud nucleus accumbens'i (tasus ja emotsionaalsetes reaktsioonides osalev piirkond) dopamiini kontsentratsiooni juures.

1 comment:

Märt said...

Nüüd olen põhilised psühhotroopsete aineklasside huvitavamad esindajad ära tutvustanud.

Esimese 10 tulemuse hulka olen Google's (vähemalt enda arvutis) saanud ketamiini, morfiini, luulusalvei, kofeiini, MDMA, etanooli ja bensodiasepiinide artiklid. Teised ained jäid esimese paarikümne tulemuse sisse.

Selle kõige saavutamiseks piisas 3 kuu jooksul pooleldi lõbu pärast kokku aetud infost.

Pisike meeldetuletus, kui lihtne on internetis praeguste standarditega esimeste tulemuste hulka pääseda. Kes visalt tegutseb see pääseb sinna tõenäoliselt.