12 November 2011

Vestibulaarsed alad ajukoorel ja taalamuses


Teadaolevad vestibulaarsele tegevusele reageerivad alad A) ahvidel ja B) inimestel. 


Tasakaaluorganitest pärit vestibulaarsed signaalid levivad somatosensoorseid signaale vahendavate taalamuste tuumade vahendusel somatosensoorse ajukooreni kus vähemalt üks neist aladest saab somatosensoorseid signaale peast. Teine ala paistab jalgadele vastava ala juures kuid see asub ka silmi kontrollivate ala juures. Paljud vestibulaarsete signaalide mõjul aktiveeruvad rakud aktiveeruvad ka liikumise nägemisel.


Ahvidele süstiti värvi ajutüve vestibulaartuumadesse. Üks värvunud ala oli somatosensoorsel korteksil 3a piirkonnas (kael ja torso). Teine osa värvus intraparitetaalse vao (pildil punane) otsmikupoolse tipu juures 2v nimelises alas. 
Kolmas ala asus insula kuklapoolses osas ning lisaks sellest omakorda kukla pool asuvas piirkonnas.
Insula piirkonna vestibulaarsed alad olid tihedamalt seotud silmade liikumisega. Värvumist leidus veel singulaatkorteksil ja premotoorsel korteksil. Ajukoorest pärit ühendused vestibulaartuumadesse paistavad inhibeerivatena.

Vestibulaarsetele signaalidele reageerivad alad on ventroposterioorsel ja ventrolateraalsel taalamuse tuumal hajusalt suurel alal laiali (primaadil 7 mm otsmiku-kukla teljel ja sama palju üla-ala suunas). Värv süstiti dorsolateraalsesse tuuma, kus oli leitud aktiivsust pea pööramisel. Kõigil neil aladel reageerisid vähemalt osad rakud vestibulaarsetele signaalidele olemata ühenduses vestibulaarsete tuumadega. Värvimisel ei värvunud vestibulaarsete tuumade rakud kuid värvusid 2 väikeaju tuuma. Ainsad värvunud kohad ajutüves olid mõned locus coeruleus'i rakud ja nucleus gracilis'e rakud. 
Rottidel ja kassidel on vestibulaartuumad taalamusega laialt ühendatud kuid primaatidel on ühendused kitsamad asudes pigem somatosensoorsele, premotoorsele ja motoorsele korteksile signaale saatvates tuumades (ventroposterioorse ja ventrolateraalse tuuma vahel). Ventrolateraalne tuum on üks väikeaju tuumadega tihedamalt ühenduses olev tuum.

Andmed kahest taalamuse kohast. Sagedused ületasid kohati 50 Hz. Mõlemad kohad reageerisid liikumisele kuid teine koht ei reageerinud pea kaldest (tilt) sõltuvalt
Täenäoliselt said mitmed vestibulaarsetele signaalidele reageerivad alad signaale teistelt ajukoore aladelt. Muuhulgas reageerivad nendele signaalidele frontaalsed silmaväljad lisaks parietaalsagaral asuvatele silmaväljadele.


No comments: