17 September 2009

Alternatiivsed narkoositekitajad

Enamus teadaolevatest psühhotroopsetest ainetest toimivad suhteliselt valivalt kindlate retseptoritega seondudes, kuid paljudel ainetel on alternatiivset toimet pakutud. Selliste ainete hulgas on etanool, atseet aldehüüd (etanooli esimene laguprodukt), dietüüleeter, kloroform, isofluraan ja halothaan (üldnarkoosi ained) ja kõrgemal rõhul, näiteks sukeldudes, lämmastik, süsihappegaas, hapnik ja väärisgaasid peale heeliumi. Nende subjektiivsed toimed on üldiselt suhteliselt sarnased nagu teadvuse ja tajude nõrgenemine madalamas koguses, võimalik eufooria alguses, kooma piisava doosiga ning peavalu ja iiveldus pärast poole. Need vajavad toimimiseks suhteliselt suurt kontsentratsiooni kehas ja ei seondu tugevalt neurotransmitterite retseptoritega. Toime paistab pärinevat hoopis rakumembraani mõjutamisest lipofiilsuse tõttu ning Meyer'i-Overton'i korrelatsiooni järgi on tugev seos selliste ainete lipofiilsuse ja sellega koos tõusva toime tugevuse vahel. Lisaks saab narkoosi saavutada kahe sellise ainega, kui kumbagi anda poole narkoosiks vajaliku doosi jagu. Päris nii lihtsalt ei saa kindlamalt ennustada toime olemasolu ja osad sellised rasvlahustuvad ained võivad hoopis epilepsiat tekitada. Pikemad alkoholiahelad kaotavad 13 süsiniku aatomilise ahelaga psühhotroopse toime ja mebraani otsest lahustamist ei saa toime põhjuseks pidada, sest kerge kehatemperatuuri tõus (~1 kraad) annab sama efekti. Siiski on rasvlahustuvus üheks eelduseks. Toime võib pärineda membraanilipiidide kaksikkihi ühe külje mõjutamisest tekkinud surve muutusest, mis ioonikanaleid blokeerida võib. Kuna valgud vajavad toimiseks kindlat kuju võib membraanivalkude ankrukoha moonutamine tõenäoliselt funktsiooni häirima hakata. Ühes uuringus rikkus üks endogeenne narkoosiaine organiseeritud membraanilipiidide ja kolestorooli asetuse valgu ümber ning loetleti veel muutusi neurotransmitteri retseptorite töös. Lisaks on pakutud, et sellised ained avaldad toimet valkude lipofiilsete kohtadega seondudes ning seal valgu kuju moonutamisega.

Tõenäoliselt saavad sellise toimemehhanismiga elamusi veel liimi-, bensiini-, värvi- ja teisi orgaanilisi lahusteid sisaldavate toodete nuusutajad. Ka nende puhul on subjektiivsed elamused suhteliselt lähedased.

Põhjus, miks paljud muidu neutraalsed atmosfäärigaasid sellist mõju sukeldumisel avaldavad on lisaks rasvlahustuvusele veel selles, et kõrgemal rõhul suureneb nende lahustuvus kehas.

Tervise koha pealt paistavad sellise toimega ained toksilisemad, kui retseptorispetsiifilised ained, sest mõjutatakse paljusid valke, mis tähendaks laialdasemaid häireid raku siseprotsessides.

No comments: