14 September 2009

Endogeenne opioidi süsteem

Opioidi retseptorid on narkootikumide ehk morfiinilaadsete ainete toime algatajaks. Keha poolt toodetud opioididest seonduvad nendega põhiliselt endorfiinid, enkefaliinid, dünorfiinid, notsiseptiin ja morfiin. Retseptorid on kõik G-valkude kaudu toimivad. Agonistidel on ühiseks valuvaigistav ja uimastav toime, kuid mõnu nad kõik ei anna. Kappa opioidi retseptorite agonistid põhjustavad suurema tõenäosusega ebameeldivaid elamusi.

Kappa resteptorite tavaliseks agonistiks on dünorfiin ning see mõjub muuhulgas oksütotsiini eritumist takistavalt. Kokaiini kasutamisel suureneb dünorfiini hulk ja see takistab omakorda dopamiini vabanemist. Omaseks on k-opioidi agonistidele düsfooria ja silmad kinni uimas olles tekkivad hirmutavad hallutsisatsioonid nagu näiteks nägemused tükeldamistest ja laipadest. Haiglas valuvaigistite peal olijate lugudest käivad sellised kogemused läbi. Ka endal oli ühe operatsiooni järgselt silmad kinni nägemused hämaras kohas lõikumistest ning unenäodki olid esialgu sedalaadi, kuid hommiku poole need tasapisi normaliseerusid. Mitmed valuvaigistid on meelega disainitud just kappa retseptoritega seondumiseks, et vähendada lõbu pärast tarvitajate osakaalu, kuid neutraalsemaid ja kergelt mugavaid kogemusi leiab Erowid'is ka selliste ravimitega. Osaliselt vist seetõttu, et mõjutakse natuke ka teistele opioidi retseptoritele. Nälginud ja januste loomade ajus tõuseb dünorfiini tase ja selle ajusse süstimisel suureneb isu. Mõjub kehatemperatuuri alandavalt ja keha kuumenemisel suureneb selle tase. Stressi käigus oluline ebameeldivuse ja vältiva käitumise tekitaja. Kui peale sunnitud ujumisi anti kappa retseptori antagoniste vähenes vältiv käitumine. Dünorfiini knockoutidel tekkis vähem vastumeelsust ebameeldivatesse olukordadesse uuesti sattumise suhtes. Dünorfiini taset tõstis stressihormoon kortikotropiini-vabastav faktor, mis põhjustab muuhulgas ka kortisooli vabanemist stressiseisundis.
Üheks tugevaks agonistiks kappa retseptoritele on luulusalveis olev salvinoriin A, mis põhjustab tihti ka tugevaid naeruhoogusid vaatamata ebameeldiva ja võõra reaalsustaju tekitamisele. Ümbrus võib kaduda ning tekivad hallutsisatsioonid, mis sarnanevad NMDA antagonistide, mitte psühhadeelikumide tekitatud hallutsisatsioonidega. Suurema kogusega tekivad ka mäluaugud.

Notsiseptiini retseptori keha poolt sünteesitud agonist notsiseptiin vähendab valu ja inhibeerib dopamiini tagasivõttu.

Delta opioidi retseptoriga seonduvad tugevamalt enkefaliinid. Osad agonistid tekitavad epilepsiat. Ei vähenda hingamist nii palju kui mu opioidi agonistid.

Mu opioidi retseptoritele seonduvad endorfiinid, endomorfiinid ja enkefaliinid. Sai nimetuse sellest, et seondus morfiiniga tugevalt ning nimeks pandi morfiini esitähele kreeka tähestikus lähim täht mu. Hiljem leiti, et ka imetajad sh. inimesed toodavad morfiini mõju avaldavas koguses. Retseptoreid leidub ühes aju "mõnukeskuses" nucleus accumbens'is, valusignaale vahendavas periakveduktaalses hallis massis (selle koha elektriline stimuleerimine vähendab valutunnet ning seal vähendavad agonistid valu tundmises osaleva hormooni neuropeptiid P vabanemist), amügdalas ja veel seedekulglas, kus agonistid põhjustavad tugevat kõhukinnisust. Tugeva eufooria otsingutel võivad kasutajad üledoosiga hingamise liiga aeglaseks (CO2 taseme tõus kehas ei suurenda sellisel juhul kainusele omaselt hingamist) ajada ja see võib toimuda tunde peale doseerimist magamajäämise ajal. Mu opioidi retseptori antagonist naloksoon, mida opioidide üledooside puhul antakse taastavad hingamise, kuid blokeerivad ka keha enda opioidide toime ära, mistõttu valutunne tugevneb ja enesetunne halveneb. Endorfiine vabastatakse ajuripatsis ja hüpotaalamuses trenni, valu ja orgasmi ajal. Agonistid tekitavad veel sügelust, kerget vererõhu langust, pupillide kitsenemist ja iiveldust. Morfiin suurendab mõnu/motivatsiooni keskuses nucleus accumbens'is dopamiini eritumist. Mu retseptorid kaotavad toimet kiiresti ja muuhulgas põhjustavad agonistid retseptorite endotsütoosi ("neelduvad" rakku koos ümbritseva membraaniga) misjärel osad neist lagundatakse või pääsevad tagasi membraani. Kui ühes eksperimendis kombineeriti THC ja morfiin, siis ei tekkinud tolerantsi, kuigi eraldi omaette nõrgenes mõlema valuvaigistav toime pikaajalisemal kasutamisel.

Platseebo kasutamisest meditsiinis, põhiliselt valu vastasel eesmärgil, tuleb tihti ette. Sellest kirjutatakse lähemalt selles artiklis. Tulemus sõltub suuresti kasutaja usust iseenesest toimeta "ravimi" või vahendi toimesse. Paistab, et endogeenseid opioide kontrollitakse mõtlemisega olulisel määral ka mitteteadlikult. Toime on tihti mu opioidi retseptori kaudu toimiv, sest naloksooni andmisel tugevneb valu ja ei teki platseeboeffekti valu summutamise osas, kuid osadel juhtudel ei tekita ka naloksoon valu.

2 comments:

hsibul said...

muidu pole viga, aga kirjavigu häirivalt palju

Märt said...

korrastasin seda teksti veidi. Kas vanemate artiklite puhul paistab rohkem kirjavigu?