11 April 2011

Mõnutajus osalevad alad

Heaolutundes osalevad ajus selgemalt nucleus accumbens ja septaalala, mis sisaldavad põhiliselt GABA, mida saadetakse teistele mälus, heaolutundes ja stressis osalevatele aladele. Osadel juhtudel nagu näiteks keskajus suurendab GABA dopamiini vabanemist. Kehast tulevate mõnusignaalide vahendajana paistab vagaalnärv ja selle sensoorne tuum NTS, mis ulatub selgroonärvi ülaosast medullasse.

Muuhulgas genitaalnärvide (pudendaalnärv, vaagna närv ja hüpogastriline närv) peamise sihtkohana paistab nucleus gracilis (NG) medulla alaosas kuhu need jõuavad koos teiste torso ja alajäsemete sensoorsete signaalidega. Lisarajana vahendab neljanda rajana signaale vagaalnärv.

Süstides värvi roti pudendaalnärvi värvus NG kahepoolselt kergelt sama külje eelistusega.

Roti peenisest jõuavad signaalid medulla retikulaarsesse formatsiooni ja NG mediaalsele kolmandikule.

Kui rotil lõigati läbi alakeha signaale vahendav selgroonärv, siis vähenesid või kadusid neil tupe stimulatsioonil tekkinud reaktsioonid nagu valu nõrgenemine, pulsi kiirenemine ja pupillide laienemine. Edasine vagaalnärvi kahepoolselt läbi lõikamisel vähenendas omakorda kõiki muutusi peale pulsi kiirenemise.

Roti vagaalnärvi värvimisel värvus pikk piirkond medullas ja selgroonärvis. Signaale saavateks sensoorseteks tuumadeks olid NTS ja iiveldust põhjustav area postrema. Värvunud NTS oli rottidel 8,8 millimeetrit pikk ulatudes selgroonärvi V laamina kaudu kaelalülide vahele. Kerge sama külje eelistusega värvusid mõlemal küljel asuvad tuumad.

Täieliku selgroonärvi katkega naised võivad tupe kontakti edasi tunda. Põhirajana paistab neil vagaalnärv ning fMRI vaatlusel mastrubeerimise ajal aktiveerus neil NTS alaosa. Orgasmi ajal aktiveerus neil insula, paraventrikulaarne hüpotaalamus, mediaalne amügdala, cerebellum, frontaal- ja parietaalsagar ning anterioorne singulaatkorteks. Esines valu nõrgenemine ja pupillide laienemine.

Pildi alaosas olevas ".01" reas oli fMRI vähemtundlikuks seatud kindlamalt aktiveerunud kohtade tuvastamiseks.
Teisteks aktiveerunud kohtadeks oli nucleus accumbens (NA), BNST, preoptiline hüpotaalamus, striaatum, PAG ja keskaju retikulaarne formatsioon. Vähemalt rottide puhul on NA dopamiini vabanemist seostatud "anticipatory phase of behavior" ja amügdala aktiivsust vahel tasu ootusega ("reward expectation"). Mõlemad olekud paistavad väga sarnased ja autorid ei täpsustanud mis erinevus neil on.
Tundlikkus pärakus on ka meestel püsinud pärast selgroonärvi katkestust. Neil juhtudel oli päraku laienemisel tajuks vaagnaluu piirkonnas "dull sensation".

Mediaalne septaalala sisaldab palju mu opioidi retseptoreid mille aktiveerimine vähendab sealsete GABA sisaldavate neuronite töökiirust mis võib omakorda mäluhäireid põhjustada.

LS tähistab lateraalset septaalala.

Ajuviiludes vähendas mu agonisti lisamine lateraalsele septaalalale atsetüülkoliini vabanemist hippokampuses kuni 40%. Mediaalses septaalalas vähenes see 60%.

Hüpotaalamuse supraoptiliste tuumade aktiivsust mõõdeti lateraalse septaalala ja amügdala elektrilise stimuleerimise ajal. Supraoptilistes tuumades paistis põhilise neurotransmitterina vasopressiin ja oksütotsiin. Üksik 1 Hz stimulatsioon enamikes nendes kohtades vähendas hüpotaalamuse rakkude aktiivsust vähemalt 90% elektroodide asukohtadest kestvusega 20-140 ms. 20-100 impulssi 5-20 Hz juures vaigistas hüpotaalamuse rakke 30 sekundit või kauem. Tihedalt signaale tekitavad hüpotaalamuse rakud vaigistusid ainult stimulatsiooni ajal.

Epilepsia võib tekitada püsivat seksuaalset erutust ja orgasme. Epilepsia allikaks oli ühel fMRI uuringus oleval uurimisalusel kuklapoolne insula.

No comments: